HISTORIE   PLEMENE   AKITA-INU

 

Akita patří k nejstarším plemenům psů na světě.Doklady o chovu lze vysledovat až do 15.století.Kosterní nálezy však svědčí o mnohem starším původu.Psi podobného vzhledu určitě v Japonsku existovali již před zhruba 5000 lety.

Název akita je odvozen od japonské prefektury Akita,ležící v severní části ostrova Honšú.Odtud plemeno pravděpodobně pochází.Slovo Inu nebo Ken,které se k názvu často přidává,znamená „pes“.

V dobách epochy Tokugawa a Talsho (1603-1925) byl akita především společníkem samurajů.V roce 1931 prohlásil císař Hirohito toto plemeno za národní majetek.Tím byl také zakázán další export akit.Nařízení se přestalo dodržovat teprve v roce 1945.V době okupace se vyvezlo mnoho psů tohoto plemene do Ameriky.

Ještě dnes platí akita v Japonsku za symbol ztělesněné věrnosti.Na nádražní stanici Shibuga v Tokiu stojí od roku 1948 bronzová socha akity „Hachiko“,která je připomínkou lásky a věrnosti tohoto psa ke svému pánovi.

Hachiko byl pes profesora,jenž přednášel na univerzitě v Tokiu.Každé ráno doprovodil Hachiko profesora na nádraží a odpoledne jej zde opět přivítal.Profesor zemřel v roce 1925 na srdeční infarkt.Hachiko však po dobu dalších 10let přicházel každé ráno a odpoledne na nádraží a čekal tam na svého pána.Dne 7.3.1935 byl Hachiko nalezen mrtvý na místě,na kterém tak dlouho trpělivě čekal.

 

Dalším příkladem oddanosti a věrnosti těchto psů je pomník dvanácti akit v životní velikosti odlitých z bronzu,který nechal začátkem 60.let vztyčit císař Hirohito v Tokiu.Je věnovaný památce skutečných psů,kteří provázeli v roce 1957 japonskou vědeckou výpravu na jižní pól.

Neobyčejně tvrdé povětrnostní podmínky donutili členy výpravy vzdát v polovině cestu a vrátit se zpět.Na místě museli zanechat část výstroje a skupinu psů.O tři roky později se na expedici vydali znovu.Když dorazili do míst,kde minulou cestu přerušili,vrhlo se k nim s radostným vítáním oněch 12 akit.

Aby přežili,živili se tím,co ulovili na břehu několik set kilometrů vzdáleného oceánu.I přes to se vraceli do míst,kde je lidé zanechali a čekali na jejich návrat.Nakonec se dočkali.

 

Bronzová socha akity Hachiko na nádražní stanici Shibuga v Tokiu